آرشیو اخبار

کتاب «ادبیات انقلاب اسلامی»

کتاب «ادبیات انقلاب اسلامی»

ادبیات انقلاب اسلامی، به اعتبار آثاری که عرضه و نویسندگان و شاعرانی که معرفی کرده است، بعد از حدود نیم قرن به وسعت و کیفیتی دست یافته که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت و یا انکار کرد و خرد شمرد. به نظر می‌رسد بررسی دقیق جریان‌های ادبیات معاصر نیز بدون در نظر گرفتن رویدادهایی که در عرصۀ ادبیات انقلاب اتفاق افتاده و می‌افتد، ممکن نیست و هر محقق جدّی ادبیات معاصر ایران به‌ناچار می‌باید نظری به ادبیات انقلاب اسلامی داشته باشد؛ چراکه هر تحقیقی در کلیّت ادبیات معاصر، بدون در نظر گرفتن آثار پدیدآمده در زمینۀ ادبیات انقلاب ناقص و کم‌عمق خواهد بود.

ادامه مطلب
آرزوی بزرگ یک فارسی آموز صرب

آرزوی بزرگ یک فارسی آموز صرب

یک فارسی آموز صرب با بیان اینکه اولین بار است به ایران سفر می کند، گفت: آرزوی بزرگ من سفر به ایران بود که خوشبختانه این شانس را به دست آوردم که با ایران و مردم آن از نزدیک آشنا شوم.

ادامه مطلب
آموزش زبان فارسی در مولتان

آموزش زبان فارسی در مولتان

همزمان با آغاز سال تحصیلی مدارس و مراکز آموزشی در پاکستان، کلاس‌های آموزش زبان فارسی در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در مولتان پاکستان آغاز شد.

ادامه مطلب