آخرین اخبـــار

فارسی آموزان تحریم های آمریکا علیه ایران را محکوم کردند
در عراق؛

فارسی آموزان تحریم های آمریکا علیه ایران را محکوم کردند

۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۶:۲۷ زبان فارسی در جهان
فرهیختگان، هیئت علمی دانشگاهای عراق و فارسی آموزان رایزنی فرهنگی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در عراق، تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران را محکوم کردند.
انتشارکتاب «هانا، قهرمان ما» به آلمانی
‌‌‌‌‌‌‌برای کودکان ایرانی دراتریش؛

انتشارکتاب «هانا، قهرمان ما» به آلمانی

۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۰:۴۴ زبان فارسی در جهان
رایزنی فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی دراتریش، کتاب «هانا، قهرمان ما»را به زبان آلمانی به عنوان هدیه نوروزی برای کودکان ایرانی منتشر کرد.
تلاش بانوی مسلمان هندی برای زنده نگه داشتن هنر خوشنویسی

تلاش بانوی مسلمان هندی برای زنده نگه داشتن هنر خوشنویسی

۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ زبان فارسی در جهان
بانوی مسلمان خوشنویس در دهلی نو که به سبک خوشنویسی تصویری آثار هنری خلق می کند می گوید که هنر خوشنویسی در هند رو به افول رفته و نیاز به توجه بیشتری دارد.

مراکز آموزش زبان فارسی

زبان فارسی در جهان