آخرین اخبـــار

دومین مسابقه یادداشت نویسی اینترنتی با موضوع «ایران»برگزار می شود
از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان در ژاپن و با همکاری بنیاد سعدی؛

دومین مسابقه یادداشت نویسی اینترنتی با موضوع «ایران»برگزار می شود

۱۳ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ زبان فارسی در جهان اخبار بنیاد سعدی
دومین مسابقه یادداشت نویسی اینترنتی با موضوع « ایران»از سوی رایزنی فرهنگی ایران در ژاپن و همکاری بنیاد سعدی ویژه مخاطبان و علاقه مندان ژاپنی و یا دو رگه های ایرانی و ژاپنی برگزار می شود.
برگزاری آزمون اعطای گواهینامه آموزش زبان فارسی
در ترکمنستان؛

برگزاری آزمون اعطای گواهینامه آموزش زبان فارسی

۱۱ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ زبان فارسی در جهان
آزمون اعطای گواهینامه آموزش زبان فارسی در دو سطح عالی و پیشرفته در محل رایزنی فرهنگی کشورمان در عشق‌آباد برگزار شد.
آغاز دوره جدید آموزش زبان فارسی در ترکمنستان

آغاز دوره جدید آموزش زبان فارسی در ترکمنستان

۱۰ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ زبان فارسی در جهان
دوره بهاره آموزش زبان فارسی طی مراسمی در محل رایزنی فرهنگی کشورمان در عشق‌آباد آغاز شد.
آغاز دوره مجازی تربیت مدرس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بنیاد سعدی

آغاز دوره مجازی تربیت مدرس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بنیاد سعدی

۰۹ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۰:۲۰ زبان فارسی در جهان اخبار بنیاد سعدی
دوره مجازی تربیت مدرس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بنیاد سعدی از ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ آغاز شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ ادامه دارد.

مراکز آموزش زبان فارسی

زبان فارسی در جهان