آخرین اخبـــار

آغاز دوره‌های آموزش زبان فارسی و مثنوی خوانی در استانبول

آغاز دوره‌های آموزش زبان فارسی و مثنوی خوانی در استانبول

۰۷ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۵ زبان فارسی در جهان
به همت وابستگی فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در استانبول، دوره‌های زمستانه آموزش برخط زبان فارسی در مرکز آموزش زبان فارسی استانبول آغاز شد.
دانشجویان دانشگاه پونا از دوره‌های آموزش زبان و ادبیات فارسی استقبال کردند

دانشجویان دانشگاه پونا از دوره‌های آموزش زبان و ادبیات فارسی استقبال کردند

۰۷ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۵ زبان فارسی در جهان
خانه فرهنگ ایران در بمبئی کلاس‌های آموزش زبان و ادبیات فارسی را برگزار کرد و این کلاس‌ها با استقبال خوب دانشجویان دانشگاه پونا هند مواجه شد
فارسی زبانی ظریف، آهنگین و ترجمه‌پذیر است
در نشست «زبان و ادبیات فارسی در آسیای مرکزی و قفقاز» مطرح شد؛

فارسی زبانی ظریف، آهنگین و ترجمه‌پذیر است

فارسی زبانان ساکن در آسیای مرکزی، معتقدند: فارسی زبانی ظریف، آهنگین و ترجمه‌پذیر است.
مهم ترین هدف بنیاد سعدی «تدوین استاندارد سازی آموزش زبان فارسی» است
در برنامه «یکشنبه های با کتاب» مطرح شد؛

مهم ترین هدف بنیاد سعدی «تدوین استاندارد سازی آموزش زبان فارسی» است

معاون آموزش و پژوهش بنیادسعدی گفت: استانداردسازی آموزش زبان فارسی یکی از اولویت‌های کلیدی و اهداف عمده بنیاد سعدی، به عنوان متولّی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در جهان است که محقق شد.

مراکز آموزش زبان فارسی

زبان فارسی در جهان