آرشیو اخبار

تقویت کرسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ها از مهم ترین برنامه های ما خواهد بود

تقویت کرسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ها از مهم ترین برنامه های ما خواهد بود

محسن آشوری، وابسته فرهنگی منتصب جمهوری اسلامی ایران در حیدر آباد هند، با بیش از 25 سال سابقه فعالیت در حوزه های مختلف فرهنگی، به زودی به این کشور اعزام خواهد شد. در بین ...