آرشیو اخبار

مراسم اختتامیه‌ی دوره‌ی دانش‌افزایی دانشجویان زبان فارسی در دهلی‌نو برگزار شد

مراسم اختتامیه‌ی دوره‌ی دانش‌افزایی دانشجویان زبان فارسی در دهلی‌نو برگزار شد

دوره‌ی دانش‌افزایی دانشجویان زبان فارسی که به همت بنیاد سعدی و با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در دهلی‌نو، به مدت 10 روز در دانشگاه جواهر لعل نهرو برگزار شده بود، پایان یافت.