آرشیو اخبار

علاقه‌ صربی‌ها به اشعار آهنگین فارسی باعث ترجمه دیوان حافظ شد

علاقه‌ صربی‌ها به اشعار آهنگین فارسی باعث ترجمه دیوان حافظ شد

شالویی، با اشاره به حمایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خصوص انتشار دیوان حافظ به زبان صربی، گفت: علاقه‌ صربی‌ها به اشعار آهنگین فارسی باعث ترجمه این اثر ارزشمند با نگارگری استاد فرشچیان شد.

ادامه مطلب
استادان غیر ایرانی در آموزش زبان فارسی به هموطنان خود موفق ترند

استادان غیر ایرانی در آموزش زبان فارسی به هموطنان خود موفق ترند

معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی با بیان اینکه یکی از اهداف بنیاد سعدی، تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان است، گفت: غیرایرانی­ هایی که به خوبی بتوانند زبان فارسی را بیاموزند، بهتر از یک معلم ایرانی آموزش زبان فارسی، می توانند این زبان را به هموطنان خود آموزش دهند.

ادامه مطلب