آرشیو اخبار

آموزش زبان فارسی در مسکو

آموزش زبان فارسی در مسکو

به همت رایزنی فرهنگی کشورمان به عنوان نماینده بنیاد سعدی، دوره جدید آموزش زبان فارسی از خردادماه در مسکو آغاز و تا شهریورماه سال جاری ادامه دارد.

ادامه مطلب

راه‌اندازی کرسی زبان فارسی در دانشگاه یو ـ پی فیلیپین

رایزنی فرهنگی ایران به عنوان نماینده بنیاد سعدی با توجه به استقبال دانشجویان دانشگاه یو ـ پی فیلیپین در اخذ واحد درسی زبان فارسی، پیشنهاد گسترش آموزش زبان فارسی در این دانشگاه با تأسیس کرسی زبان فارسی را ارایه داد.

ادامه مطلب