آرشیو اخبار

راه‌اندازی کرسی زبان فارسی در دانشگاه یو ـ پی فیلیپین

راه‌اندازی کرسی زبان فارسی در دانشگاه یو ـ پی فیلیپین

رایزنی فرهنگی ایران به عنوان نماینده بنیاد سعدی با توجه به استقبال دانشجویان دانشگاه یو ـ پی فیلیپین در اخذ واحد درسی زبان فارسی، پیشنهاد گسترش آموزش زبان فارسی در این دانشگاه با تأسیس کرسی ...