آرشیو اخبار

شورای راهبردی استرالیا در بنیاد سعدی برگزار شد
به منظور بررسی آخرین وضعیت زبان فارسی؛

شورای راهبردی استرالیا در بنیاد سعدی برگزار شد

به منظور بررسی آخرین وضعیت زبان فارسی در استرالیا، "شورای راهبردی استرالیا" با حضور رایزن فرهنگی سابق در استرالیا، کارشناسان اداره آسیا- اقیانوسیه از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت خارجه...

ادامه مطلب
احداث دپارتمان زبان فارسی در دانشگاه دمشق

احداث دپارتمان زبان فارسی در دانشگاه دمشق

معاون بین‌الملل بنیاد سعدی از تکمیل پروژه "احداث دپارتمان زبان فارسی در دانشگاه دمشق" سوریه خبر داد و گفت:‌ با بودجه دانشگاه تهران ساختمان مستقلی برای دپارتمان زبان فارسی در سوریه در حال احداث است.

ادامه مطلب
پیشنهاد تأسیس اتاق ایران در  دانشگاه فاتح ترکیه
از سوی وابسته فرهنگی کشورمان در ترکیه مطرح شد؛

پیشنهاد تأسیس اتاق ایران در دانشگاه فاتح ترکیه

به منظور معرفی ادبیات، فرهنگ و هنر ایران زمین وابسته فرهنگی کشورمان در استانبول در دیدار با رییس دانشگاه فاتح، "تأسیس اتاق ایران" در دانشکده ادبیات این دانشگاه را پیشنهاد کرد.

ادامه مطلب