آرشیو اخبار

تجدید چاپ کتاب «واژه‌های فارسی در زبان بلغاری»

تجدید چاپ کتاب «واژه‌های فارسی در زبان بلغاری»

چاپ دوم کتاب «واژه‌های فارسی در زبان بلغاری» اثر پژوهشی هاجر فیوضی یوسفی، نویسنده، مترجم و استاد زبان و ادبیات فارسی، با حمایت و پشتیبانی رایزنی فرهنگی ایران در بلغارستان، منتشر شد.