آرشیو اخبار

فراگیری هر زبان، باعث غنای فکری ما و تقویت آن زبان می شود

فراگیری هر زبان، باعث غنای فکری ما و تقویت آن زبان می شود

معاون نمایشگاه کتاب فرانکفورت که در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حاضر است، ضمن حضور در غرفه بنیاد سعدی، گفت: ما وقتی زبان دیگری را فرا می گیریم در حقیقت در مسیر سیر و سلوک در ادبیات دیگری وارد شده ایم و این ورود علاوه بر اینکه باعث غنای فکری ما می شود، باعث تقویت، رشد و غنای آن زبان نیز خواهد شد.

ادامه مطلب