آرشیو اخبار

فارسی در پاکستان نیاز به برنامه ریزی ویژه دارد

فارسی در پاکستان نیاز به برنامه ریزی ویژه دارد

دیدار با «معاون دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد پاکستان»، « معاون و مدیرکل دانشگاه ملی زبانهای نوین(نومل)اسلام آباد» و حضور در نشست جمعی از استادان زبان فارسی در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در اسلام­آباد و اختتامیۀ دومین کارگاه آموزشی روش تدریس زبان فارسی در اسلام آباد پاکستان، بخشی از گزارش سفر یک هفته ای سرپرست معاون آموزشی و پژوهشی بنیاد سعدی است.

ادامه مطلب