آرشیو اخبار

در ترکیه «فارسی صحبت کنیم»

در ترکیه «فارسی صحبت کنیم»

دوره آموزش «فارسی صحبت کنیم» با هدف تقویت مکالمه فارسی آموزان و به همت وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نماینده بنیاد سعدی در مرکز آموزش زبان فارسی استانبول برگزار می‌شود.