آرشیو اخبار

بازدید "فارسی آموزان هشتاد و هفتمین دوره دانش افزایی زبان فارسی بنیاد سعدی" از اماکن فرهنگی تهران

بازدید "فارسی آموزان هشتاد و هفتمین دوره دانش افزایی زبان فارسی بنیاد سعدی" از اماکن فرهنگی تهران

فارسی آموزان شرکت کننده در هشتاد و هفتمین دوره بلند مدت تابستانی بنیاد سعدی، تعدادی از اماکن فرهنگی و تفریحی تهران را بازدید کردند.