آرشیو اخبار

ردپای زبان و ادب فارسی در سرزمین‌های شمال شرقی آسیای مرکزی

ردپای زبان و ادب فارسی در سرزمین‌های شمال شرقی آسیای مرکزی

خبرگزاری قرقیزستان با بهره گیری از «شناخت نامه زبان فارسی در جهان» که توسط معاونت بین الملل بنیاد سعدی تهیه شده است، گزارشی مفصل از وضعیت زبان فارسی در کشور قرقیزستان منتشر کرده است که در ادامه می خوانید:

ادامه مطلب