آرشیو اخبار

انتشار کتاب های دوزبانه دردستور کار بنیاد سعدی است

انتشار کتاب های دوزبانه دردستور کار بنیاد سعدی است

رضامراد صحرایی در گفتگو با تنسیم انتشار کتاب های دوزبانه دردستور کار بنیاد سعدی است خبرگزاری تسنیم: معاون علمی و پژوهشی بنیاد سعدی از شناسایی ۴۰۰ کتاب که پیش از این به زبان‌های دیگر ترجمه شده و ...

رایزن فرهنگی کشورمان در دیدار رییس دانشگاه تشرین

رایزن فرهنگی کشورمان در دیدار رییس دانشگاه تشرین

رایزن فرهنگی ایران در دمشق و نماینده بنیاد سعدی در دیدار رییس دانشگاه بین‌المللی تشرین سوریه،گفت: تمام سعی خود را چه از لحاظ امکانات و چه از لحاظ تأمین اساتید برای تقویت زبان فارسی خواهیم ...

برگزاری هشتاد و دومین دوره دانش افزایی و دستور العمل المپیاد زبان فارسی

برگزاری هشتاد و دومین دوره دانش افزایی و دستور العمل المپیاد زبان فارسی

چهارمین نشست عادی اعضای شورای بنیاد سعدی با حضور رئیس، معاونان و اعضای شورا برگزار و موضوعاتی همچون برنامه های هشتاد و دومین دوره دانش افزایی و دستورالعمل المپیاد زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری هشتاد و دومین دوره دانش افزایی و دستور العمل المپیاد زبان فارسی

برگزاری هشتاد و دومین دوره دانش افزایی و دستور العمل المپیاد زبان فارسی

چهارمین نشست عادی اعضای شورای بنیاد سعدی با حضور رئیس، معاونان و اعضای شورا برگزار و موضوعاتی همچون برنامه های هشتاد و دومین دوره دانش افزایی و دستورالعمل المپیاد زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفت.