آرشیو اخبار

رایزن فرهنگی ایران با مسئولین وزارت آموزش ملی ترکیه  در خصوص آموزش زبان فارسی دیدار کرد

رایزن فرهنگی ایران با مسئولین وزارت آموزش ملی ترکیه در خصوص آموزش زبان فارسی دیدار کرد

محمود صدقی‌زاده، رایزن فرهنگی ایران در ترکیه با جلال قلیج، مدیرکل مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی، حسن کاوگاچی، عضو شورای تعلیم و تربیت وزارت آموزش ملی و تنی چند از مسئولین این وزارتخانه در خصوص اموزش زبان ...