آرشیو اخبار

ریشه زبان اردو فارسی است

ریشه زبان اردو فارسی است

خانم یسمینه سراج، رئیس بخش اردو دانشگاه بانوان شهیده بی‌نظیر بوتو پیشاور در دیدار مسئول خانه فرهنگ کشورمان، گفت: ریشه زبان اردو در زبان فارسی قرار دارد.

کرسی های زبان فارسی کم شده است

کرسی های زبان فارسی کم شده است

محمدرضا دربندی می گوید:در کشورهای آسیای مرکزی و شبه قاره هفتصد سال سابقه زبان فارسی داریم، در هند 30 دانشگاه و 180 کالج داریم که رشته زبان و ادبیات فارسی دارند. ولی در پاریس دو ...