آرشیو اخبار

بازگشایی دوره آموزش زبان فارسی در رایزنی فرهنگی ایران در کنیا

بازگشایی دوره آموزش زبان فارسی در رایزنی فرهنگی ایران در کنیا

رایزنی فرهنگی ایران پس از یک دوره کوتاه، دور جدید آزموزش زبان فارسی را در محل کتابخانه این رایزنی و با حضور دانشجویانی از دانشگاه‌های تانگازا و نایروبی و نیز شخصیت‌های فرهنگی کنیا، آغاز کرد.

تدریس زبان فارسی در ۵ دانشگاه تونس / کتاب‌هایی که بازتاب وسیعی در تونس داشت

تدریس زبان فارسی در ۵ دانشگاه تونس / کتاب‌هایی که بازتاب وسیعی در تونس داشت

وابسته فرهنگی ایران در تونس گفت: چاپ ۵ عنوان کتاب در موضوعات «جایگاه زن از دیدگاه اسلام»، «اعیاد ایرانیان»، «تمدن و فرهنگ ایران» و «نظرات مقام معظم رهبری درباره فرهنگ» بازتاب و بازخورد خوبی در ...