آرشیو اخبار

کتاب «ادبیات انقلاب اسلامی»

کتاب «ادبیات انقلاب اسلامی»

ادبیات انقلاب اسلامی، به اعتبار آثاری که عرضه و نویسندگان و شاعرانی که معرفی کرده است، بعد از حدود نیم قرن به وسعت و کیفیتی دست یافته که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت و ...

آرزوی بزرگ یک فارسی آموز صرب

آرزوی بزرگ یک فارسی آموز صرب

یک فارسی آموز صرب با بیان اینکه اولین بار است به ایران سفر می کند، گفت: آرزوی بزرگ من سفر به ایران بود که خوشبختانه این شانس را به دست آوردم که با ایران و ...