آرشیو اخبار

[وزیر علوم :باید به سمت پاسخگویی به علوم و نیازهای جدید جامعه پیش برویم] وزیر علوم :باید به سمت پاسخگویی به علوم و نیازهای جدید جامعه پیش برویم

[وزیر علوم :باید به سمت پاسخگویی به علوم و نیازهای جدید جامعه پیش برویم] وزیر علوم :باید به سمت پاسخگویی به علوم و نیازهای جدید جامعه پیش برویم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تاکید بر تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت پیشنهاد کرد: برای دانشجویانی که اقدام به اجرای فعالیت های تحقیقاتی با همکاری بخش صنعت می‌کنند ، امتیازاتی در نظر گرفته شود.