آرشیو اخبار

پایان دوره دانش افزایی زبان فارسی و آغاز بهره مندی از ثمرات آن

پایان دوره دانش افزایی زبان فارسی و آغاز بهره مندی از ثمرات آن

هشتاد و یکمین دوره دانش‌افزایی زبان فارسی برای استادان و دانشجویان زبان فارسی غیر ایرانی عصر روز چهارشنبه، پنجم شهریور در حالی به پایان رسید که آغاز دوره جدید و بهره مندی از ثمرات آن ...