آرشیو اخبار

دوره های دانش افزایی زبان فارسی اهمیت بسیار در وجهه بین المللی ایران دارد

دوره های دانش افزایی زبان فارسی اهمیت بسیار در وجهه بین المللی ایران دارد

رئیس بنیاد سعدی با بیان اینکه برگزاری دوره های دانش افزایی زبان فارسی از لحاظ وجهه بین‌المللی ایران بسیار اهمیت دارد، گفت: نحوه برگزاری این دوره ها، تصور فارسی‌آموزان درباره کشور ایران را شکل می دهد و اگر خوب برگزار شود، این افراد ذهنیت خوبی در مورد تمام ایران خواهند داشت و به مردم کشورشان نیز دیدگاه مثبت خود را منتقل می کنند.

ادامه مطلب
خیام یک هویت وجودی دارد

خیام یک هویت وجودی دارد

کریستین کرووشی، دانشجوی ارشد سینمای آلبانی در گفت و گو با شبکه «ویزیون پلوس» ضمن اشاره به برگزاری شب شعر عمر خیام در شهر کورچا گفت: خیام یک هویت است و یک هویت وجودی دارد

ادامه مطلب
عشق آغاز آدمیزادی است

عشق آغاز آدمیزادی است

دکتر بهادر باقری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و استاد زبان فارسی در کشور کلمبیا، فارسی آموزان بسیاری را به استمرار و ادامه آموختن این زبان شیرین مصمم ساخته است. اشتیاق فارسی آموزان به زبان فارسی و همچنین احترامی که برای استاد خود قائل هستند بدان حد است که چند سال گذشته، یکی از آنان، آیشل سانچز، ایشان را به عنوان پدر ایرانی خود در مراسم عروسی اش دعوت کرد. به گزارش روابط عمومی بنیاد سعدی، مشروح گزارش این مراسم به قلم دکتر بهادر باقری به شرح زیر است:

ادامه مطلب