آرشیو اخبار

جشن نوروزی دانشجویان ایرانشناسی و زبان فارسی در بلغارستان

جشن نوروزی دانشجویان ایرانشناسی و زبان فارسی در بلغارستان

جشن نوروز با حضور رئیس، استادها و دانشجویان بخش ایرانشناسی دانشگاه صوفیه و با حضور فارسی آموزان رایزنی فرهنگی در روز اول فروردین در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان برگزار شد.

دوره بهاره کلاس‌های آموزش زبان فارسی در ترکمنستان آغاز شد

دوره بهاره کلاس‌های آموزش زبان فارسی در ترکمنستان آغاز شد

مراسم افتتاح کلاس های آموزش زبان و ادبیات فارسی با حضور رایزن فرهنگی، مدرسان زبان فارسی و فارسی‌آموزان جدید الورود و خانواده‌های آنان، روز دوشنبه ششم فروردین ماه 1397 در محل رایزنی فرهنگی ایران در ...

دیدار رایزن فرهنگی ایران با استادهای چهار مدرسه آموزش زبان فارسی گرجستان

دیدار رایزن فرهنگی ایران با استادهای چهار مدرسه آموزش زبان فارسی گرجستان

با هدف شناسایی وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس گرجستان و آسیب شناسی و دستیابی به اطلاعات و تحلیل های قابل استناد درخصوص وضعیت کمی و کیفی ِفعالیت های آموزشی در زمینه زبان ...