آرشیو اخبار

جایگاه زبان فارسی در قزاقستان

جایگاه زبان فارسی در قزاقستان

روزنامه اطلاعات امروز چهارشنبه 10 خرداد 1396 در مقاله ایی با عنوان « جایگاه زبان فارسی در قزاقستان» به قلم سیدجلال کیاسری، وابسته فرهنگی ایران در آلماتی قزاقستان و نماینده بنیاد سعدی منتشر کرد.

ادامه مطلب