آرشیو اخبار

بررسی تدریس زبان فارسی در مدرسه گارنی ارمنستان

بررسی تدریس زبان فارسی در مدرسه گارنی ارمنستان

سید عبداله سبحانی، کارشناس رایزنی فرهنگی کشورمان در ارمنستان، به همراه کاظمی، مسئول آموزش رایزنی و بیرجندی، کارشناس اعزامی از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از مدرسه دولتی گارنی موسوم به آتوم بازدید کردند.

ادامه مطلب