آرشیو اخبار

فرهنگ املایی خط فارسی بر روی وبگاه فرهنگستان

فرهنگ املایی خط فارسی بر روی وبگاه فرهنگستان

در نخستین جلسه آیین نامه چهارمین دوره جایزه فرهنگستان به مطبوعات مقرر شد کتاب فرهنگ املایی خط فارسی به منظور استفاده اصحاب جراید و نشریات در سراسر کشور، به صورت پی دی اف بر روی تارنامای فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گیرد.

ادامه مطلب