آرشیو اخبار

فراگیری زبان فارسی، افراد را با ایران امروز آشنا می کند

فراگیری زبان فارسی، افراد را با ایران امروز آشنا می کند

رئیس بنیاد سعدی گفت: کسانی که زبان فارسی بیاموزند نه تنها گذشته و تاریخ ایران را فرا می‌گیرند بلکه از موفقیت‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حال و آینده مطلع شده و با ایران امروز آشنا خواهند شد.

ادامه مطلب
حداد عادل:فراگیری زبان فارسی زمینه ساز آشنایی با یک هزار سال اندیشه مسلمان ایرانی است

حداد عادل:فراگیری زبان فارسی زمینه ساز آشنایی با یک هزار سال اندیشه مسلمان ایرانی است

دکتر«غلامعلی حداد عادل»رییس رئیس بنیاد سعدی در دیدار با فارسی آموزان لبنانی تاکید کرد که فراگیری زبان فارسی زمینه ساز آشنایی با یک هزار سال اندیشه و فکر مسلمان ایرانی و تقویت پیوندها و تحکیم روابط دو ملت دوست و برادر ایران و لبنان است.

ادامه مطلب
آموزش زبان‌های دیگر به برقراری امنیت و صلح کمک می‌کند

آموزش زبان‌های دیگر به برقراری امنیت و صلح کمک می‌کند

معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی گفت: امروزه ارتباط انسان‌ها به واسطه یادگیری زبان های دیگر، از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته است چرا که دانستن یک زبان دیگر، دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند و بنابراین ما می‌توانیم به کمک آموزش زبان به برقراری صلح، امنیت و عواطف انسانی کمک کنیم.

ادامه مطلب
کار همراه با فکر و اندیشه لذت بخش است

کار همراه با فکر و اندیشه لذت بخش است

حداد عادل با اشاره به اهمیت تفکر و کار در زندگی انسان، خطاب به همکاران خود در بنیاد سعدی گفت: در کارهای خود فکور و پر تلاش باشید چراکه اگر کسی لذت فکر کردن را درک کند، کار همراه با فکر و اندیشه برایش لذت بخش خواهد بود.

ادامه مطلب