آرشیو اخبار

آموزش زبان فارسی از ضرورت‌های فعالیت رایزنی فرهنگی ایران در غناست

آموزش زبان فارسی از ضرورت‌های فعالیت رایزنی فرهنگی ایران در غناست

سفیر کشورمان در غنا در دیدار رایزن فرهنگی جدید ایران در این کشور آفریقایی، راه‌اندازی اتاق ایران و آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌های غنا را از ضرورت‌های برنامه‌های رایزنی فرهنگی ایران در غنا عنوان کرد.

ادامه مطلب