آرشیو اخبار

معرفی واقعیت‌های ایران با گسترش زبان فارسی در جهان

معرفی واقعیت‌های ایران با گسترش زبان فارسی در جهان

اعضای شورای راهبردی آمریکای شمالی و استرالیا در بنیاد سعدی با بیان اینکه هر فرد خارجی که به ایران می‌آید تا مدت‌ها تحت تاثیر و شیفته فرهنگ ایرانی است، تاکید کردند: ما باید در قالب زبان فارسی چهره نهان کشورمان را منتشر و واقعیت‌های فرهنگ پویای ایران را به جهان منتقل کنیم.

ادامه مطلب