آرشیو اخبار

دوره تخصصی تربیت مدرس زبان فارسی

دوره تخصصی تربیت مدرس زبان فارسی

بنیاد سعدی به عنوان نهاد متولی گسترش و آموزش زبان و ادبیات فارسی در جهان، دوره های تخصصی تربیت مدرس زبان فارسی را با هدف ارتقاء مهارت های حرفه ای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان برگزار می کند.

ادامه مطلب
نقش گسترش زبان فارسی در اجرای اقتصاد مقاومتی

نقش گسترش زبان فارسی در اجرای اقتصاد مقاومتی

رییس بنیاد سعدی گفت: گسترش زبان یک کشور در خارج از مرزهای آن، یکی از لوازم توسعه است و این کاری نیست که با آرزو و اشتیاق محقق شود، این یک کاری است فنی، علمی، کارشناسانه، مدیریتی و احتیاج به مطالعه و دقت و نیروهای متخصص و کارآمد دارد.

ادامه مطلب