آرشیو اخبار

ادبیات فارسی و ایران‌شناسی بخشی از میراث فرهنگی مردم بوسنی است

ادبیات فارسی و ایران‌شناسی بخشی از میراث فرهنگی مردم بوسنی است

استادیار بوسنیانی زبان فارسی در دانشگاه سارایوو با تاکید بر اینکه ایرانشناسی و ادبیات فارسی بخشی از میراث فرهنگی مردم بوسنی است، گفت: زمانی که ما ایرانشناسی می‌خوانیم در واقع میراث خود را می‌خوانیم و درباره آن تحقیق می‌کنیم و این دلیلی خاص و بارز برای وسعت ایرانشناسی و زبان فارسی در بوسنی است.

ادامه مطلب
آزمون آمفا، سطح مهارت‌های زبانی فارسی‌آموزان را سامان می‌دهد

آزمون آمفا، سطح مهارت‌های زبانی فارسی‌آموزان را سامان می‌دهد

رییس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه امام خمینی(ره) درباره طراحی آزمون تعیین سطح زبان فارسی، «آمفا» برای فارسی آموزان خارجی گفت: یک آزمون استاندارد کمک می‌کند تا وضعیت سطح مهارت‌های زبانی فارسی آموزان در همه جا با دقت بیشتری سامان داده شود.

ادامه مطلب