زبان فارسی در جهان - آرشیو

«فارسی صحبت کنیم» آغاز شد

«فارسی صحبت کنیم» آغاز شد

وابستگی فرهنگی ایران در استانبول، با هدف ارتقای توانایی گفتاری زبان‌آموزان در مرکز زبان فارسی خود، دوره‌های رایگان «فارسی صحبت کنیم» را با شرکت فارسی‌آموزان آغاز کرده است.

ادامه مطلب