زبان فارسی در جهان - آرشیو

راه اندازی دوره آموزش زبان فارسی در مؤسسه زبان‌های خارجی «فرهنگ» یونان

راه اندازی دوره آموزش زبان فارسی در مؤسسه زبان‌های خارجی «فرهنگ» یونان

تفاهم نامه راه اندازی دوره‌های آموزش زبان فارسی میان رایزنی فرهنگی سفارت ایران در یونان و مؤسسه آموزش زبان‌های خارجی فرهنگ واقع در شهر تسالونیکی دومین شهر بزرگ یونان، به امضاء رسید.