زبان فارسی در جهان - آرشیو

سفر استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگا‌ه‌های هند به ایران +گزارش تصویری

سفر استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگا‌ه‌های هند به ایران +گزارش تصویری

هشت تن از استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های هند به منظور شرکت در دوره جامع دانش افزایی ادبیات فارسی با همکاری مشترک رایزنی فرهنگی ایران و مرکز تحقیقات فارسی دهلی نو به عنوان نماینده ...

فارغ‌التحصیلی ۳۰۰ دانشجوی رشته زبان فارسی از دانشگاه دولت محمد آزادی ترکمنستان

فارغ‌التحصیلی ۳۰۰ دانشجوی رشته زبان فارسی از دانشگاه دولت محمد آزادی ترکمنستان

مدیر بین‌الملل دانشگاه دولت محمد آزادی ترکمنستان در دیدار رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در ترکمنستان از فارغ‌التحصیلی ۳۰۰ دانشجوی رشته زبان فارسی در این دانشگاه خبر داد.