حضوری

تعداد بازدید:۱۰۴۲

دوره‌های حضوری تربیت مدرس

دوره‌های حضوری تربیت مدرس زبان فارسی در دو بخش مقدماتی و تکمیلی به شرح زیر برگزار می‌شوند:

دورة مقدماتی

دورة مقدماتی برای آشنایی با مباحث دورة تکمیلی تربیت مدرس زبان فارسی طراحی شده است و داوطلبانی که قصد در دوره تکمیلی شرکت کنند با گذراندن این دوره می‌توانند اطلاعات پیش‌زمینه‌ای و ضروری جهت شرکت در آن دوره را به دست آورند. گواهی‌نامة مقدماتی، پیش‌نیازی برای حضور در دورة تکمیلی خواهد بود. این دوره شامل ۲۲ ساعت آموزش نظری و ۴ ساعت مشاهدة کلاسی است که در مجموع به مدت ۲۶ ساعت آموزشی است.

دورۀ تکمیلی

دورة‏ تکمیلی به تأمین نیازهای علمی شرکت‌کنندگان و ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای آنان در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان منجر می‌شود. داوطلبان می‌توانند با گذراندن این دوره، به صورت حرفه‌ای به آموزش زبان فارسی بپردازند و همچنین در آزمون دانش تدریس زبان فارسی (داتفا) شرکت کنند. در پایان این دوره، مدرک حرفه‌ای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان اعطا خواهد شد که در ایران و اقصی نقاط جهان معتبر خواهد بود. این دوره به مدت ۱۴۶ ساعت آموزشی (۸۶ ساعت آموزش نظری، ۴۰ ساعت مشاهدة کلاسی و تدریس عملی و ۲۰ ساعت جلسة بازخورد توسط مدرسان حرفه‌ای) است.

اهداف دوره‌های حضوری تربیت مدرس

  1. افزایش دانش ضروری مرتبط با اصول آموزش زبان فارسی
  2. آشنایی با اصول آموزش مؤثر
  3. فراگیری مهارت‌های عملی برای تدریس زبان فارسی به بزرگسالان
  4. تدریس آموخته‌های دوره به‌صورت عملی
  5. ایجاد شبکة مدرسان حرفه ‎ ای زبان فارسی و تداوم آموزش ‎ به‌منظور توسعه‬ حرفه‏ای

عنوانهای کلی واحدهای آموزشی دوره‌های حضوری تربیت مدرس ‌‌

  1. شناخت زبان‌آموزان، مدرسان، بافت آموزش و یادگیری
  2. تحلیل زبان فارسی و آگاهی از آن
  3. روش تدریس مهارت‌های زبانی: خواندن، شنیدن، صحبت کردن و نوشتن
  4. طراحی درس و تهیه و تدوین مواد آموزشی
  5. ارتقای مهارت‌های تدریس عملی و حرفه‌ای شدن
آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۴۰۰