رویدادهای پیش رو - آرشیو

دانشگاه ییلدیز تکنیک استانبول خواستار توسعه همکاری‌با ایران است

دانشگاه ییلدیز تکنیک استانبول خواستار توسعه همکاری‌با ایران است

وابسته فرهنگی کشورمان در استانبول با رییس دانشکده فن و ادبیات دانشگاه ییلدیز تکنیک استانبول، دیدار کرد. در پایان این دیدار اعلام شد که دانشگاه استانبولی به دنبال توسعه همکاری‌های خود با ایران است.

ادامه مطلب