رویدادهای پیش رو - آرشیو

بیشترین فارسی‌آموزان جهان در کدام کشور مستقرند؟

بیشترین فارسی‌آموزان جهان در کدام کشور مستقرند؟

خبرگزاری تسنیم، با استفاده از «شناخت نامه زبان فارسی در جهان»، که توسط معاونت بین الملل بنیاد سعدی تهیه شده است، به بررسی وضعیت زبان فارسی در کشور پاکستان پرداخته است. مقاله پاکستان در این شناخت نامه توسط الهام حدادی تهیه شده است. گزارش را در ادامه می خوانید:

ادامه مطلب
شیفتگی تونسی‌ها به خاندان نبوت

شیفتگی تونسی‌ها به خاندان نبوت

أیمان‌الشریف فارسی آموز تونسی می‌گوید:‌ شیفتگی مردم مالکی مذهب تونس به خاندان نبوت به اندازه‌ای است که اگر مادری فرزند دوقولوی پسری به دنیا بیاورد‌، نام آن‌ها را حسن و حسین می‌گذارد.

ادامه مطلب