رویدادهای پیش رو - آرشیو

امضای تفاهمنامه همکاری بین کانون ادبیات ایران و اتحادیه نویسندگان قزاقستان

امضای تفاهمنامه همکاری بین کانون ادبیات ایران و اتحادیه نویسندگان قزاقستان

تفاهمنامه همکاری بین کانون ادبیات ایران و اتحادیه نویسندگان قزاقستان در زمینه‌های معرفی ادبیات معاصر فارسی به جامعه ادبی قزاقستان و بالعکس، ترجمه آثار ادبی به دو زبان فارسی و قزاقی و برگزاری کارگاه و نشست‌های مشترک امضا شد.

ادامه مطلب