رویدادهای پیش رو - آرشیو

مراسم بزرگداشت روز حافظ در ترکمنستان برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز حافظ در ترکمنستان برگزار شد

مراسم بزرگداشت حافظ شیرازی به همت رایزنی فرهنگی ایران در ترکمنستان و نماینده بنیاد سعدی با شرکت معلمان زبان فارسی و فارسی‌آموزان رایزنی فرهنگی، معلمان و دانش‌آموزان مجتمع آموزشی ایران و تعدادی از محققان ترکمنی برگزار شد.

ادامه مطلب