رویدادهای پیش رو - آرشیو

علاقه‌ صربی‌ها به اشعار آهنگین فارسی باعث ترجمه دیوان حافظ شد

علاقه‌ صربی‌ها به اشعار آهنگین فارسی باعث ترجمه دیوان حافظ شد

شالویی، با اشاره به حمایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خصوص انتشار دیوان حافظ به زبان صربی، گفت: علاقه‌ صربی‌ها به اشعار آهنگین فارسی باعث ترجمه این اثر ارزشمند با نگارگری استاد فرشچیان شد.

ادامه مطلب