دیدار رئیس بنیاد سعدی با رایزنان فرهنگی

۲۲ آبان ۱۳۹۶ ۲۹
IMG_6886.JPG
IMG_6883.JPG
IMG_6869.JPG
IMG_6866.JPG
IMG_6857.JPG
IMG_6850.JPG
IMG_6849.JPG
IMG_6848.JPG
IMG_6838.JPG
IMG_6820.JPG
IMG_6811.JPG
IMG_6802.JPG
IMG_6797.JPG
IMG_6794.JPG
IMG_6783.JPG
IMG_6779.JPG
IMG_6764.JPG
IMG_6755.JPG
IMG_6749.JPG
IMG_6746.JPG
IMG_6742.JPG
IMG_6723.JPG
6.jpg
5.jpg
4.jpg
3.jpg
23233.jpg
2.jpg
1.JPG