نشست خبری هشتاد و پنجمین دوره دانش افزایی

۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۱۰
IMG_2489.JPG
IMG_2483.JPG
IMG_2481.JPG
IMG_2473.JPG
IMG_2470.JPG
IMG_2459.JPG
IMG_2457.JPG
IMG_2437.JPG
IMG_2429.JPG
2.jpg