وبینار دو روزه چالش‌های کرونا در زمینه آموزش زبان فارسی/ روز دوم