با حضور روسای بنیاد سعدی و سازمان صدا و سیما از سامانه آموزش وب محور زبان فارسی «مینا»رونمایی شد.