با حضور روسای بنیاد سعدی و سازمان صدا و سیما از سامانه آموزش وب محور زبان فارسی «مینا»رونمایی شد.

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۰

‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

 

‌‌‌‌‌‌