گالری تصاویر رونمایی از نرم‌افزار چندرسانه‌ای و تعاملی «گام اول»