بازدید اساتید زبان و ادبیات فارسی در هشتاد و پنجمین دوره دانش افزایی از موزه ایران باستان

۰۸ مرداد ۱۳۹۷ ۳۵
IMG_4648.jpg
IMG_4635.jpg
IMG_4623.jpg
IMG_4618.jpg
IMG_4604.jpg
IMG_4601.jpg
IMG_4581.jpg
IMG_4579.jpg
IMG_4578.jpg
IMG_4574.jpg
IMG_4566.jpg
IMG_4559.jpg
IMG_4550.jpg
IMG_4520.jpg
IMG_4510.jpg
IMG_4483.jpg
IMG_4468.jpg
IMG_4463.jpg
IMG_4456.jpg
IMG_4422.jpg
IMG_4420.jpg
IMG_4411.jpg
IMG_4400.jpg
IMG_4396.jpg
IMG_4386.jpg
IMG_4383.jpg
IMG_4375.jpg
IMG_4368.jpg
IMG_4362.jpg
IMG_4355.jpg
IMG_4349.jpg
IMG_4318.jpg
IMG_4312.jpg
IMG_4307.jpg
IMG_4279.jpg