زبان فارسی در جهان - آرشیو

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران؛

دومین نشست ملی اساتید متن خوان دانشکده های زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه های ایتالیا برگزار شد

دومین نشست ملی اساتید متن خوان دانشکده های زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه های ایتالیا، با عنوان "توان ارتباطی: آموزش و ارزیابی. دانشگاه واسط مدرسه و دنیای کار"؛ با مشارکت رازینی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد

ادامه مطلب

بزرگداشت مولانا در دانشگاه بلخ

همایش بزرگداشت شاعر بلند آوازه زبان وادب فارسی، مولانا جلال الدین محمد بلخی از سوی دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بلخ و با همکاری نمایندگی فرهنگی در اتاق ایران شناسی این دانشگاه برگزارشد.

ادامه مطلب