زبان فارسی در جهان - آرشیو

عظمت سعدی فقط در فصاحت و بلاغت ادبی او خلاصه نمی شود
کارشناس شبه قاره، جنوب و شرق اسیا معاونت بین الملل بنیاد سعدی:

عظمت سعدی فقط در فصاحت و بلاغت ادبی او خلاصه نمی شود

الهام حدادی با بیان اینکه عظمت سعدی فقط در فصاحت و بلاغت ادبی او خلاصه نمی شود گفت: هوشمندی سعدی در تالیف کتابها و آثار او را در نزد جهانیان مشهور کرده است.

ادامه مطلب
گفتگو ‌با‌ استاد‌ اعزامی ‌دانشگاه‌ شانگهای ‌چین ‌با‌ موضوع«بررسی ‌آموزش ‌زبان ‌و ‌ادبیات ‌فارسی ‌در چین»
توسط الهام حدادی کارشناس چین در بنیاد سعدی صورت گرفت؛

گفتگو ‌با‌ استاد‌ اعزامی ‌دانشگاه‌ شانگهای ‌چین ‌با‌ موضوع«بررسی ‌آموزش ‌زبان ‌و ‌ادبیات ‌فارسی ‌در چین»

گسترش زبان فارسی در چین طی ۶۰ سال گذشته به شیوه‌‌های نوین دانشگاهی آغاز و طی این ۶ دهه، قریب ۶۰۰ نفر از دانشگاه‌‌های چین در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانش‌‌آموخته شده و۱۲ کرسی زبان فارسی ...

ادامه مطلب