زبان فارسی در جهان - آرشیو

برگزاری نشست ۷۱ ام انجمن ادبی بیدل دهلوی با عنوان «شیرین‌کاری‌های سعدی در سخن‌سرایی»

برگزاری نشست ۷۱ ام انجمن ادبی بیدل دهلوی با عنوان «شیرین‌کاری‌های سعدی در سخن‌سرایی»

هفتاد و یکمین نشست از سلسله نشست‌های انجمن ادبی بیدل دهلوی به مناسبت شروع اردیبهشت و روز سعدی با عنوان «شیرین‌کاری‌های سعدی در سخن‌سرایی» در مرکز تحقیقات زبان فارسی دهلی نو هند برگزار شد.

ادامه مطلب