مطالب مرتبط با کلید واژه

اندونزی


آغاز کلاس‌های آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌های اسلامی سونان و الرانیری شهر آچه
رایزن فرهنگی ایران در اندونزی خبر داد:

آغاز کلاس‌های آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌های اسلامی سونان و الرانیری شهر آچه

به همت رایزنی فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در اندونزی کلاس های آموزش زبان فارسی در دانشگاه اسلامی سونان کالیجاگا شهر جوگجاکارتا و دانشگاه الرانیری شهر آچه به صورت مشترک برگزار شد.

ادامه مطلب