داتفا ( دانش تدریس زبان فارسی)

تعداد بازدید:۵۴۶۷

«داتفا»، آزمون دانش تدریس زبان فارسی معیار و ملاک مناسبی برای تشخیص دانش مدرسان و پیشرفت آنهاست. این آزمون بر پایه چارچوب‌های بین‌المللی آموزش زبان ( آزمون‌های زبانSOL [1]دانشگاه کمبریج)  طراحی شده است و هدف آن کمک به مدرسان زبان است تا جایگاه شغلی و مهارت‌های خود را شناسایی کنند، برای ارتقای مهارت‌های خود برنامه‌ریزی کنند و فعالیت‌های لازم را برای رسیدن به اهداف خود بشناسند و به کار گیرند.

آزمون داتفا دارای ۵ حوزه می باشد:

۱. زبان و پیشینه یادگیری و آموزش آن

۲. طراحی درسی و استفاده از منابع آموزش زبان

۳. مدیریت فرایند آموزش و یادگیری

۴. زبان‌آموزان غیربزرگسال

۵. آزمون کاربردی دانش تدریس

هر حوزه شامل ۸۰ پرسش است و برای پاسخ‌گویی به هر حوزه ۸۰ دقیقه زمان در نظر گرفته شده‌است. تمامی پرسش‌ها در این آزمون امتیاز برابر دارند و در قالب‌های وصل‌کردنی، چندگزینه‌ای، مرتب‌سازی و پیداکردن جواب نامرتبط طرح شده‌اند. برای شرکت در این آزمون، به هیچ نوع پیشینه حرفه‌ای (مانند سابقه تدریس) نیازی نیست، اما توصیه می‌شود که حداقل دانش زبانی شرکت‌کنندگان، سطح میانی باشد.

کارت بین المللی صلاحیت مربی‌گری آزمون داتفا سه درجه دارد. افرادی که در حوزه ۱ آزمون شرکت می‌کنند و نمره قبولی به دست می‌آورند کارت صلاحیت مربی‌گری درجه ۳ را دریافت می‌کنند؛ افرادی که حوزه ۱، ۲ و ۳ را با موفقیت می‌گذرانند کارت صلاحیت مربی‌گری درجه ۲ را دریافت می‌کنند؛ و افرادی که هر پنج حوزه را با موفقیت می‌گذرانند کارت صلاحیت مربی‌گری درجه ۱ را به دست می‌آورند.

کارت مربی‌گری آزمون داتفا نشانگر صلاحیت مدرسان در زمینه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان است و با ارائه این مدرک می‌توانند در نقاط مختلف جهان به فعالیت‌های آموزشی بپردازند.

 

کلید واژه ها: آزمون آزمون داتفا آزمون دانش تدریس آزمون دانش تدریس زبان زبان آموزش زبان تدریس زبان دانش تدریس زبان آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان داتفا آزمون دانش تدریس زبان فارسی تربیت مدرس تربیت مدرس زبان فارسی

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۱