بنیاد سعدی در رسانه های دیگر - آرشیو

گفتگوی روزنامه شرق با دکتر حدادعادل درباره بنیاد سعدی

گفتگوی روزنامه شرق با دکتر حدادعادل درباره بنیاد سعدی

آنهایی که اسم بنیاد سعدی را می‌آوردند و انتقاد می‌کردند فکر می‌کردند که بنیاد سعدی مؤسسه‌ای برای شناخت سعدی است و سعدی‌پژوهی می‌کند؛ نمی‌دانستند که وظیفه بنیاد سعدی آموزش و گسترش زبان فارسی در جهان است.

ادامه مطلب